середа, 7 березня 2018 р.

Шевченківські екслібриси


   Як ви думаєте, що поєднує ці книжкові мініатюри, точніше екслібриси відомих людей України - письменників Івана Дзюби, Євгена Сверстюка, Дмитра Павличка?... Підказую - щира любов до великого Кобзаря. Образ поета, його портрети та автопортрети, мотиви творчості, персонажі та герої його творів відтворені у багатьох видах і жанрах образотворчого мистецтва, зокрема у графіці. Своєрідним мистецтвом малої графіки є екслібрис. Слово «ex libris» походить з латини і означає «із книжок». Екслібрис - це книжкова мініатюра, що засвідчує особистість книголюба та відображає його літературні уподобання. 
    Батьківщиною екслібриса, як і друкованої книги, була Німеччина, а в Україні книжковий знак з'явився на зламі 16-17 ст. Первісно він існував як напис на книзі володаря. Пізніше утворилася ціла школа екслібрисного мистецтва.    
        Історія шевченківського екслібриса розпочалася з кінця 19 ст., коли невідомий художник створив шрифтовий книжковий знак для бібліотеки Наукового товариства імені Шевченка у Львові. 
      Серед українських митців, котрі звернулися до шевченківської тематики, однією з перших була львівська художниця Олена Львівна Кульчицька (1877-1867), яка  1917 року виконала художній екслібрис для книгозбірні школи ім. Т. Г. Шевченка у Володимирі-Волинському. В основу його лягли слова: «В своїй хаті своя… правда, і сила, і воля». 
    Сьогодні налічується більше тисячі оригінальних авторських робіт цього жанру, який давно виділився в окрему групу графічної Шевченкіани. Багато шевченківських книжкових знаків знаходиться у музеях, а ще більша їх кількість у колекціях художників, любителів книги, шанувальників Кобзаря.  
     В книгозбірні нашої бібліотеки  зберігається маленьке ювілейне видання 1989 року, приурочене 175-річчю від народження великого Кобзаря - календарі-щомісячники, де представлені екслібриси українських художників. У пропонованому наборі вміщено книжкові знаки тих, для кого улюбленим поетом є Тарас Шевченко.

     Художники: О. Мікловда, Б. Гурман, О. Мікловда
     Художники: В. Усолкін, П. Прокопів, П. Прокопів
     Художники: А. Гаринський, Ю. Процан, І. Балан
     Художники: В. Хворост, Б. Гурман, Г. Сергєєв

Більше інформації ви знайдете за цими джерелами:


Дещо про екслібриси з колекції Національного музею Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Надія Покормяко // Гуцули і Гуцульщина : літ.-мистец. і громад.-суспіл. часопис. - 2014. - 3 червня. - Режим доступу: http://gig.kosiv.biz/1162/ (дата звернення: 07.03.2018). - Назва з екрана.
Екслібриси шевченківські // Шевченківська енциклопедія. В 6 т. Т. 2 Г-З / ред. О. В. Боронь. - Київ, 2012. - С. 475-479. 
Шевченкіана в екслібрисі [Електронний ресурс] // Роман Свередюк : [сайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: https://sverediuk.com.ua/shevchenkiana-v-ekslibrisi/ (дата звернення: 07.03.2018). - Назва з екрана.
Шевченкіана в українському екслібрисі [Електронний ресурс] / Петро Нестеренко // Українська академія мистецтва. - Вип 21. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Uam_2013_21_14.pdf (дата звернення: 07.03.2018). - Назва з екрана.

Немає коментарів:

Дописати коментар